autodemontage_de_jong-17-aangepast

Motorenrevisie

Het vervangen van een defecte of slecht lopende motor is een dure aangelegenheid. Wij kunnen u een goed alternatief voor een nieuwe motor bieden en een gereviseerde motor aanbieden. In samenwerking met een gerenommeerd revisiebedrijf kunnen wij een uitstekende kwaliteit garanderen!

 • Meer dan 10 jaar ervaring met revisiebedrijf.
 • Ook nieuwe en gereviseerde brandstofpompen met test rapport.
 • Verstuivers nieuw en gereviseerd met test rapport.
 • Op alle gereviseerde en nieuwe motoren zit 1 jaar garantie. Ook op verstuivers en brandstofpompen.
 • Gereviseerde en nieuwe cilinderkoppen leverbaar met 1 jaar garantie.

Neem voor meer informatie contact met ons op

 1. Kijken of het product niet beschadigd is met transport. Bewaar altijd de transportbrief, bij beschadiging hebben wij een kopie nodig van de transportbrief.
 2. Controleer of het product gelijk is aan het geleverde artikel.
 3. Altijd de motor eerst op oliedruk starten (zonder dat de motor gaat draaien), met een losse oliedruk meter!!
 4. Koelvloeistof en olie moet toegevoegd worden volgens de specificatie volgens de auto.
 5. Bij romp motoren altijd de verstuivers en de brandstofpomp laten testen.
 6. De thermostaat altijd vernieuwen.
 7. De radiateur vernieuwen of laten testen.
 8. Het oude ruildeel moet retour zoals de leverancier het nieuwe deel heeft aangeleverd i.v.m. na verrekeningen.
 9. Het oude ruildeel moet ook op pallet of krat retour gedaan worden.
 10. Bedragen die gerekend worden voor statiegeld: Motoren € 500,00 excl.
 11. Als het product wel gemonteerd is maar niet past wordt dit niet vergoed de leverancier.
 12. Voor garantie altijd eerst de leverancier bellen. Er mag niet aan het product gesleuteld worden anders vervalt de garantie.
 13. Ombouwdelen mogen niet vervangen worden door derden zonder dat daar goedkeuring, via de mail, voor is gegeven door de leverancier.
 14. Voor een garantie aanvraag moeten er altijd foto’s gemaakt zijn.
 15. Oliekoeler vernieuwen.
 16. In- en uitbouwen volgens specificatie fabriek.
 17. Dieselfilter en oliefilter vernieuwen.
 18. Roetfilter en katalysator testen en/of vernieuwen.
 19. Ombouw delen schoonmaken.
 20. Koelsysteem met vacuümsysteem vullen.
 1. See if the product is not damaged in transport. Always keep the transport letter, if damaged we need a copy of the transport letter.
 2. Check if the product is the same as the delivered item.
 3. Always start the engine on oil pressure first (without the engine running), with a loose oil pressure meter !!
 4. Coolant and oil must be added according to the specification according to the car.
 5. For hull engines, always have the injectors and fuel pump tested.
 6. Always renew the thermostat.
 7. Renew the radiator or have it tested.
 8. The old exchange part must be returned as the supplier has supplied the new part due to settlements.
 9. The old exchange part must also be returned on a pallet or crate.
 10. Amounts charged for deposit: Motorcycles € 500.00 excl.
 11. If the product is mounted but does not fit, the supplier will not be reimbursed.
 12. For warranty always call the supplier first. The product may not be tampered with, otherwise the warranty will expire.
 13. Conversion parts may not be replaced by third parties without the supplier’s approval by email.
 14. For a warranty request, photos must always be taken.
 15. Replace oil cooler.
 16. Installation and removal according to factory specifications.
 17. Replace diesel filter and oil filter.
 18. Test and / or renew soot filter and catalyst.
 19. Clean housing parts.
 20. Fill the cooling system with a vacuum system.

Start typing and press Enter to search